آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)


آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) 97 – 98


تخمین رتبه بر اساس درصد کارنامه های قبولی کنکور رتبه رشته ها و دانشگاه ها

سال تحصیلی

 • 1397
 • 1396

 گروه آزمایشی

 • ریاضی
 • تجربی
 • انسانی
 • زبان
 • هنر
 • مهندسی برق
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی عمران
 • مهندسی معماری
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی پزشکی
 • مهندسی نفت
 • معماری داخلی
 • مهندسی شهرسازی
 • مهندسی نقشه برداری
 • مهندسی مواد و متالورژی
 • مهندسی هوافضا
 • مهندسی نساجی
 • مهندسی معدن
 • مهندسی راه آهن
 • مهندسی بهره برداری راه آهن
 • علوم مهندسی
 • مهندسی انرژی
 • علوم و مهندسی آب
 • اقتصاد کشاورزی
 • آمار
 • علم اطلاعات و دانش شناسی
 • کارشناسی چند رسانه ای
 • روان‌ شناسی
 • آموزش ابتدایی
 • آموزش کودکان استثنایی
 • حسابداری
 • اقتصاد
 • علوم ورزشی
 • هتلداری
 • کاردان فنی برق
 • کاردان فنی عمران
 • کاردانی نقشه برداری
 • کاردانی معماری
 • کاردان فنی معدن
 • کاردانی کشاورزی
 • دکتری پیوسته فیزیک
 • دکتری پیوسته بیوتکنولوژی
 • مهندسی پلیمر
 • علوم کامپیوتر
 • مهندسی اپتیک و لیزر
 • مهندسی دریا
 • مهندسی ماشین آلات دریایی
 • مهندسی ساخت وتولید
 • مهندسی ماشینهای صنایع غذایی
 • فیزیک مهندسی
 • فیزیک
 • ریاضیات و کاربردها
 • شیمی
 • مدیریت فرهنگی هنری
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • علوم قرآن و حدیث
 • تاریخ اسلام
 • کاردان فنی صنایع
 • کاردان فنی مکانیک
 • گردشگری
 • مهندسی ایمنی صنعتی
 • ایمنی صنعتی
 • مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)
 • شیمی محض
 • مهندسی خط و سازه های ریلی
 • مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • مدیریت فرهنگی هنری
 • مدیریت بیمه اکو
 • مهندسی حمل و نقل ریلی
 • مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 • هنرهای چند رسانه ای
 • مدیریت امور بانکی
 • مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 • آموزش ریاضی
 • آموزش فیزیک
 • مهندسی شیمی

 دانشگاه

 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دانشگاه فردوسی - مشهد
 • پردیس امام خمینی - گرگان
 • دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشگاه تبریز
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • دانشگاه شیراز
 • پردیس شهید چمران
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • دانشگاه سمنان
 • دانشگاه شهید بهشتی (شهیدعباسپور)
 • دانشگاه هنر اصفهان
 • پردیس فاطمه الزهرا (س) - اهواز
 • پردیس امام سجاد - بیرجند
 • دانشگاه ارومیه
 • پردیس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان
 • دانشگاه هنر تهران
 • دانشگاه الزهرا(س)
 • دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز)
 • دانشگاه یزد
 • دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان)
 • دانشگاه اصفهان
 • پردیس علامه امینی - تبریز
 • دانشگاه علامه طباطبایی
 • پردیس شهید رجایی - ارومیه
 • دانشگاه خوارزمی تهران
 • پردیس آیت الله خامنه ای - گرگان
 • دانشگاه صنعتی قم
 • پردیس بنت الهدی صدر - سنندج
 • پردیس نسیبه
 • پردیس شهید رجایی - شیراز
 • دانشگاه تهران (محل تحصیل فومن گیلان)
 • پردیس شهید باهنر - همدان
 • دانشگاه گیلان - رشت
 • پردیس امام جعفر صادق - بجنورد
 • دانشگاه اراک
 • دانشگاه شاهد
 • دانشگاه زنجان
 • پردیس شهید باهنر - اصفهان
 • دانشگاه قم
 • دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان
 • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست)
 • پردیس شهید هاشمی نژاد - مشهد
 • پردیس فاطمه الزهرا (س) - سمنان
 • دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ
 • پردیس شهید رجایی - سمنان
 • دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دانشگاه مازندران - بابلسر
 • دانشگاه تهران (محل تحصیل رضوانشهر گیلان)
 • دانشگاه صنعتی شیراز
 • پردیس فاطمه الزهرا (س) - یزد
 • پردیس حضرت رسول اکرم - اهواز
 • دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
 • پردیس فاطمه الزهرا(س) ساری
 • دانشگاه صنعتی ارومیه
 • دانشکده فنی ومهندسی گرمسار
 • پردیس فاطمه الزهرا (س) - تبریز
 • پردیس حضرت معصومه - قم
 • پردیس شهید مطهری - زاهدان
 • پردیس علامه طباطبایی - ارومیه
 • مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
 • دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
 • دانشگاه صنعتی اراک
 • دانشگاه تهران (محل تحصیل قم)
 • دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
 • دانشگاه رازی کرمانشاه
 • پردیس شهید بهشتی - مشهد
 • پردیس شهید مقصودی - همدان
 • پردیس آیت اله طالقانی - قم
 • دانشگاه صنعتی شاهرود
 • دانشگاه غیرانتفاعی آل طه (ویژه خواهران)
 • دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
 • پردیس شهید مدرس - سنندج
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه شهید مطهری
 • پردیس امام جعفر صادق - ایلام
 • دانشگاه غیرانتفاعی ابرار (ویژه خواهران)
 • دانشگاه بجنورد
 • پردیس زینبیه - پیشوا (ورامین)
 • پردیس دکتر شریعتی - ساری
 • پردیس بنت الهدی صدر - قزوین
 • دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 • دانشگاه صنعتی بیرجند
 • دانشگاه شهرکرد
 • دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد
 • دانشگاه ایلام
 • دانشگاه اردکان
 • پردیس شهید باهنر - بیرجند
 • دانشگاه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس
 • دانشگاه ارومیه (محل تحصیل خوی)
 • دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
 • پردیس بنت الهدی صدر - رشت
 • پردیس شهید پاک نژاد - یزد
 • دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
 • دانشگاه هنرشیراز
 • دانشگاه آیت اله حایری - میبد
 • دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل مازندران)
 • دانشگاه یاسوج
 • پردیس بنت الهدی صدر - اردبیل
 • دانشگاه لرستان - خرم آباد
 • پردیس زینب کبری (س) - اراک
 • دانشگاه بیرجند
 • دانشگاه غیرانتفاعی خاتم
 • دانشگاه تربت حیدریه
 • دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
 • دانشگاه فسا
 • پردیس شهید رجایی - قزوین
 • دانشگاه تفرش
 • پردیس امام محمد باقر - بجنورد
 • پردیس شهید باهنر - شیراز
 • دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان
 • پردیس شهید مفتح - شهرری
 • دانشگاه پیام نور قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)
 • پردیس آیت اله کمال وند - خرم آباد
 • دانشگاه تبریز (محل تحصیل میانه)
 • دانشگاه هرمزگان - بندرعباس
 • دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل رودسر)
 • دانشگاه صنعتی سیرجان
 • دانشگاه گلستان - گرگان
 • پردیس علامه طباطبایی - اردبیل
 • دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
 • پردیس شهید بهشتی - زنجان
 • دانشگاه علوم و معارف قران کریم - قم (محل تحصیل بجنورد)
 • دانشگاه یزد - مهریز
 • دانشگاه علم وفناوری مازندران - بهشهر
 • دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
 • دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
 • دانشگاه پیام نور تهران - تهران غرب
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
 • دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل دماوند)
 • دانشگاه جهرم
 • دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان
 • دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
 • دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین
 • پردیس شهید باهنر - اراک
 • دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان
 • دانشگاه پیام نور تهران - تهران شرق
 • انشگاه علوم و معارف قران کریم-قم(محل تحصیل دولت آباد اصفهان)
 • پردیس شهید بهشتی - بندرعباس
 • دانشگاه دامغان
 • پردیس بنت الهدی صدر - بوشهر
 • دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم(ویژه خواهران)
 • پردیس شهید ایزد پناه - یاسوج
 • پردیس علامه طباطبایی - خرم آباد
 • دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان
 • دانشگاه علوم و معارف قران کریم- قم (محل تحصیل قم)
 • دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد
 • دانشگاه صنعتی سهند _تبریز
 • دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل رزن)
 • پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان
 • دانشگاه ملایر
 • دانشگاه بناب
 • پردیس امام علی - رشت
 • دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
 • پردیس شهید مدرس - ایلام
 • دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد
 • مرکز آموزش عالی لامرد
 • مرکز آموزش عالی لار
 • دانشگاه گنبد
 • دانشگاه تبریز (محل تحصیل مرند)
 • دانشگاه مراغه
 • دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • دانشگاه رازی کرمانشاه (محل تحصیل جوانرود)
 • دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد
 • دانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوین
 • دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
 • دانشگاه بزگمهر قاینات
 • دانشگاه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان
 • دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل
 • دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل جم)
 • دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری
 • دانشگاه پیام نور تهران - مرکز پاکدشت
 • دانشگاه غیرانتفاعی پرندک - پرند
 • دانشگاه رازی کرمانشاه (محل تحصیل اسلام آبادغرب)
 • مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
 • دانشگاه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان
 • دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل نوشهر)
 • دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
 • دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز
 • دانشگاه پیام نور تهران - واحد اسلام‌شهر
 • دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین
 • دانشگاه ولایت - ایرانشهر
 • دانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات
 • مرکز آموزش عالی استهبان
 • دانشگاه زابل
 • دانشگاه نیشابور
 • مجتمع آموزش عالی گناباد
 • دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران)
 • آموزشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
 • دانشگاه پیام نور تهران - واحد ملارد
 • دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک
 • دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب)
 • دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نجف آباد
 • دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد
 • دانشگاه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - خوزستان
 • دانشگاه غیرانتفاعی اوج - آبیک
 • دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل تهران)
 • دانشگاه گنبد (محل تحصیل آزادشهر)
 • دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل نورآباددلفان)
 • دانشگاه گنبد (محل تحصیل مینودشت)
 • دانشگاه شیراز
 • دانشگاه جیرفت
 • مرکزآموزش عالی کاشمر
 • دانشگاه پیام نور یزد - مرکز یزد
 • دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین
 • دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد خمینی شهر
 • مجتمع آموزش عالی بم
 • مجتمع آموزش عالی سراوان
 • دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان
 • دانشگاه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین
 • دانشگاه غیرانتفاعی خاوران - مشهد
 • دانشگاه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت
 • دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز خوی
 • دانشگاه غیرانتفاعی راه دانش - بابل
 • دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه
 • دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهر جدید پردیس
 • مرکز آموزش عالی اقلید
 • دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس
 • دانشگاه رازی کرمانشاه (محل تحصیل سنقر)
 • دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رشت
 • دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد خوراسگان
 • دانشگاه غیرانتفاعی بصیر - آبیک
 • دانشگاه یاسوج (محل تحصیل گچساران)
 • دانشگاه پیام نور البرز - واحد هشتگرد
 • دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز
 • مجتمع آموزش عالی زرند
 • دانشگاه غیرانتفاعی زند - شیراز
 • دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الشتر)
 • مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران)
 • دانشگاه غیرانتفاعی فردوس - مشهد
 • دانشگاه پیام نور تهران - واحد پیشوا
 • دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز صومعه سرا
 • دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک
 • دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رودسر
 • دانشگاه پیام نور البرز - واحد ماهدشت
 • دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل نمین)
 • دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
 • دانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجان
 • دانشگاه ارومیه (محل تحصیل میاندوآب)
 • دانشگاه غیرانتفاعی حافظ - شیراز
 • دانشگاه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین
 • دانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند
 • دانشگاه غیرانتفاعی مولانا - آبیک
 • دانشگاه غیرانتفاعی غزالی - قزوین
 • دانشگاه ایلام(آموزشکده کشاورزی وفنی مهندسی دهلران)
 • غیر انتفاعی علوم و توسعه پایدار آریا - ایوانکی
 • دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل ورزقان)
 • دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد
 • دانشگاه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
 • دانشگاه غیرانتفاعی سراج - تبریز
 • دانشگاه یاسوج (محل تحصیل چرام)
 • دانشگاه علوم و معارف قران کریم- قم (محل تحصیل میبد)
 • دانشگاه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد
 • دانشگاه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین
 • دانشگاه علوم و معارف قران کریم- قم (محل تحصیل خمین)
 • دانشگاه علوم و معارف قران کریم- قم (محل تحصیل مراغه)
 • دانشگاه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل خاش)
 • دانشگاه پیام نور البرز - واحد گرمدره
 • مرکز آموزش عالی ممسنی
 • دانشگاه غیرانتفاعی عطار - مشهد
 • دانشگاه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان
 • دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر)
 • دانشگاه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین
 • دانشگاه پیام نور تهران - مرکز حسن آباد
 • دانشگاه غیرانتفاعی میزان - تبریز
 • دانشگاه علوم و معارف قران کریم- قم (محل تحصیل ملایر)
 • دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز دزفول
 • دانشگاه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری
 • دانشگاه علوم و معارف قران کریم-قم (محل تحصیل شاهرود)
 • دانشگاه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا- اصفهان
 • دانشگاه غیرانتفاعی اسوه معاصر- تبریز
 • دانشگاه غیرانتفاعی بهار - مشهد
 • دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز آمل
 • دانشگاه بیرجند (محل تحصیل فردوس)
 • دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد شوشتر
 • دانشگاه زابل
 • دانشگاه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد
 • مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 • مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)
 • علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی)
 • پردیس شهید باهنر - کرمان
 • دانشگاه صنعتی شریف ( محل تحصیل کیش )
 • دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج )
 • دانشگاه کاشان
 • دانشگاه شهید باهنر - کرمان
 • دانشگاه تهران ( محل تحصیل کرج )
 • دانشگاه علامه طباطبایی ( محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو )
 • پردیس شهید باهنر - شهر کرد
 • مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
 • دانشگاه کردستان - سنندج
 • دانشگاه تهران ( محل تحصیل پاکدشت )
 • دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
 • پردیس شهید رجایی - کرمانشاه
 • پردیس امیر کبیر - کرج
 • پردیس بحر العلوم - شهر کرد
 • آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان نقشه برداری کشور
 • پردیس شهید صدوقی - کرمانشاه
 • دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دانشگاه تهران ( محل تحصیل کیش )
 • دانشگاه کوثر بجنورد ( ویژه خواهران )
 • مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا
 • پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی - کرج
 • دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 • دانشکده غیرانتفاعی رفاه - ویژه خواهران
 • پردیس کوثر - یاسوج
 • دانشگاه بوعلی سینا - همدان ( محل تحصیل تویسرکان )
 • دانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج
 • دانشگاه سلمان فارسی - کازرون
 • دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل بافت)
 • آموزشکده کشاورزی کرج - وزارت جهاد کشاورزی
 • مرکز آموزش عالی محلات
 • دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل علی آباد کتول)
 • دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل کبودر آهنگ)
 • دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد
 • دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد کاشان
 • مرکز آموزش عالی فیروزآباد
 • دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام
 • دانشگاه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین
 • دانشگاه پیام نور البرز - مرکز کرج
 • دانشگاه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی
 • دانشگاه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین
 • دانشگاه غیرانتفاعی حکمت - قم
 • دانشگاه غیرانتفاعی کوثر قزوین
 • دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز
 • دانشگاه پیام نور کرمانشاه - مرکز کرمانشاه
 • دانشگاه پیام نور کرمان - مرکز کرمان
 • دانشگاه پیام نور کرمان - مرکز سیرجان
 • دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل بیجار)
 • دانشگاه غیرانتفاعی کاویان - مشهد
 • دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین
 • دانشگاه بوعلی سینا - همدان
 • دانشگاه غیرانتفاعی صدرالمتالهین (ویژه برادران)
 • دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
 • دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز
 • دانشگاه فناوری های نوین سبزوار - حضرت زینب (س) (ویژه خواهران)
 • دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل بندرعباس)
 • دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل
 • دانشگاه غیرانتفاعی امین - فولادشهر (اصفهان)
 • دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • دانشگاه ارومیه
 • دانشگاه صنعتی قوچان
 • دانشگاه میبد
 • دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز آبادان
 • دانشگاه پیام نور تهران - مرکز پرند
 • دانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان رباط کریم
 • دانشگاه پیام نور تهران - تهران جنوب
 • دانشگاه علوم و معارف قران کریم - قم (محل تحصیل مشهد)
 • دانشگاه علوم و معارف قران کریم (محل تحصیل تهران)
 • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دانشگاه علوم پزشکی قم
 • دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
 • دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
 • دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج
 • دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • دانشگاه علوم پزشکی لارستان
 • دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
 • دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
 • دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • پردیس خواجه نصیرالدین طوسی - کرمان
 • دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

نمایش کارنامه ها

sort-arrows-couple-pointing-up-and-down.png سال تحصیلی

sort-arrows-couple-pointing-up-and-down.png رتبه در سهمیه

sort-arrows-couple-pointing-up-and-down.png سهمیه قبولی

sort-arrows-couple-pointing-up-and-down.png جنسیت

sort-arrows-couple-pointing-up-and-down.png

sort-arrows-couple-pointing-up-and-down.png دانشگاه

sort-arrows-couple-pointing-up-and-down.png نوع دوره

کارنامه1397758ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

1397799ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

1397919ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13971010ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13971924ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13972520ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13972896ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13973989ایثارگر (5 درصد ظرفیت)مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13974477ایثارگر (5 درصد ظرفیت)مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13974995ایثارگر (5 درصد ظرفیت)مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13975533ایثارگر (5 درصد ظرفیت)مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13976033ایثارگر (5 درصد ظرفیت)مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13976600ایثارگر (5 درصد ظرفیت)مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13972974منطقه 1مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13973023منطقه 1مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13973462منطقه 1مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13973712منطقه 1مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13974193منطقه 1زنمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13974566منطقه 1مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13974842منطقه 1زنمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13974997منطقه 1مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13975513منطقه 1مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13975968منطقه 1مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13977369منطقه 1مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13976266منطقه 2مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13976554منطقه 2مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13976904منطقه 2زنمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13977568منطقه 2زنمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13977909منطقه 2زنمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13978552منطقه 2زنمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13979166منطقه 2مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13979468منطقه 2مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13979607منطقه 2مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13979957منطقه 2زنمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

139710514منطقه 2زنمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13972901منطقه 3زنمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13974042منطقه 3مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13974931منطقه 3زنمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13975040منطقه 3زنمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13975041منطقه 3مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13975722منطقه 3مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13976036منطقه 3مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13976668منطقه 3مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13977012منطقه 3مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13977713منطقه 3مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13978014منطقه 3مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

13978950منطقه 3مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

139710325منطقه 3مردمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیرپردیس خودگردانکارنامه

بازار کار رشته مهندسی نفت تخمین رتبه کنکور رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه سراسری رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه آزاد


/ 0 نظر / 76 بازدید